EXERCISES D'ÉTHER

Dessinez les structures des éthers suivants :

1) Éther butyléthylique
2) Ethyl phényl éther
3) Éther diphénylique
4) Éther divinylique
5) Isopropoxybutane
6) Benzyl phényl éther
7) Méthoxycyclohexane
8) 4-méthoxypent-2-ène
9) 4-éthoxybut-1-yne
10) Cyclohexyl phényl éther
11) 2-Chlorophényl phényl éther
12) éther isopropylique de tert-butyle
13) 2-Méthoxy-3-phénylbutan-1-ol
14) Éther diéthylique
15) m-éthoxyphénol
16) 2,3-diméthyloxacyclopropane
17) 3-Méthoxyoxacyclohexane
18) 2-éthyl-3-méthyloxacyclopentane
19) Éther de cyclohexyle et de cyclopropyle
20) 2-Méthoxypentane