Benennen Sie die folgenden Amine gemäß der IUPAC-Nomenklatur.

Erklärung zur Nomenklatur der Amine
LÖSUNG:
Molekül 1.
Molekül 01
1. Hauptfunktion: Amin
2. Substituenten: Methyl
3. Name: Methylamin
Molekül 2.
Molekül 02
1. Hauptfunktion: Amin
2. Substituenten: 2 Methyl
3. Name: Dimethylamin
Molekül 3.
Molekül 03
1. Hauptfunktion: Amin
2. Substituenten: 3 Methylgruppen
3. Name: Trimethylamin
Molekül 4.
Molekül 04
1. Hauptfunktion: Amin
2. Substituenten: Methyl, Ethyl und Propyl
3. Name: Ethylmethylpropylamin
Molekül 5.
Molekül 05
1. Hauptfunktion: Amin
2. Substituenten : Cyclopentyl
3. Name: Cyclopentylamin
 
Molekül 6.
Molekül 06
1. Hauptfunktion: Amin
2. Hauptkette: fünf Kohlenstoffe (Pentan)
3. Substituenten: 3-Methyl
4. Name: 3-Methylpentan-2- amin