MASALAH AMIN

Beri nama amina berikut menggunakan nomenklatur IUPAC.

pernyataan nomenklatur amina

Gambarkan struktur amina berikut:

1) Benzilamina
2) Difenilamina
3) N,N-Dimetilpentan-1-amina
4) 3,3-Dimetilbutan-2-amina
5) N-Methylcyclohexanamine
6) Pentana-1,4-diamina
7) Sikloheksana-1,3-diamina
8) Cyclohexa-1,3-diena-1,2-diamina
9) Fenilamin (anilin)
10) asam p-aminobenzoat