La condensación benzoínica rinde a-hidroxicarbonilos por reacción de aldehídos aromáticos con cianuro de sodio.

condensacion benzoinica 01

Mecanismo:

condensacion benzoinica 02