Escribe las fórmulas estructurales de los siguientes alquinos.

a) 2,5-Dimetilhex-3-ino
b) 2-Octino
c) Etinilciclohexano
d) 1-(2-butinil)-3-metilciclohexano
e) 3-Etil-3-metilpent-1-ino
f) 3-Metilpent-1-eno-4-ino
g) Acetileno
h) Ciclodecino
i) 3-tert-Butil-5-isobutilnon-1-ino
j) Diclohexiletino

{boton-blanco}Solución{/boton-blanco}

problema7-01.png 

Libro Nomenclatura Orgánica

caja nomenclatura

Libro Química Orgánica

libro

CANAL YOUTUBE