Предложите синтез 1,3-дибром-2-пропилбензола из бензола.

заявление

РЕШЕНИЕ:

решение

No thoughts on “Бензол - Задача 16”