TEMA 1. FORMULAS MOLECULARES 
TEMA 2. ESPECTROSCOPÍA VISIBLE-UV 

TEMA 3. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA

TEMA 4. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)